O nás

Poslanie nášho rádia:

Vzdať česť Ježišovi Kristovi, povzbudzovať veriacich, aby s usilovnosťou pracovali vo svojich službách oddane Bohu, prinášať každému hľadajúcemu Krista.

Naša misia:

Prioritne sa orientujeme na získavanie ľudí pre Krista prostredníctvom médií. Neoddeliteľnou súčasťou je aj zapojenie sa do každodenného uctievania Ježiša Krista a byť podporou v raste milosti Božej poslucháčom nášho programu.

O toto sa budeme snažiť prostredníctvom nasledujúcich prvkov:

 • Uctievanie:
  • Hlásať Ježiša Krista prostredníctvom súčasnej kresťanskej hudby
  • Udržiavať rádio, ktoré povzbudzuje kresťanov, aby neustále uctievali Ježiša Krista v Duchu a v pravde
 • Vzrast:
  • Podporovať a posilňovať jednotlivcov a rodiny kážuc princípy "biblického, zbožného" života
  • Dbať na učenie Biblie významné pre vieru a prax
  • Poskytovať duchovné, inšpiratívne, poučné prezentácie
 • Dosahovanie:
  • privádzať ľudí ku spásonostnej znalosti a osobného vzťahu s Bohom
 • Spájanie:
  • Zabezpečiť zdravú, atraktívnu štruktúru rádia, ktoré spája veľký počet ľudí