Podpora

Služba, ktorú vďaka Božej pomoci robíme, prevyšuje naše materiálne, technické aj finančné možnosti, ale veríme, že Boh svoje dielo nielen plánuje, ale aj zabezpečuje. To, čo robíme, zvládneme aj vďaka vašim modlitbám a finančnej, či inej pomoci.

Ponúkame vám možnosť, aby ste sa svojou podporou stali súčasťou našej služby a pomohli nám, aby Boh mohol konať cez nás ešte viac.

Ak Vám to, čo robíme, prináša požehanie a chceli by ste nás v tom podporiť, môžete to urobiť tak, že svoje finančné prostriedky pošlete na číslo účtu: .

Buďte ešte viac súčasťou našej služby - staňme sa Božimi spolupracovníkmi.

Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme a Boh nech požehná každú štedro otvorenú ruku.

2.Korintským 9:7,12-13 Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. Lebo táto služba lásky nielenže doplňuje nedostatky svätých, ale rozmnožuje aj vďačnosť mnohých k Bohu. Veď keď sa dokazujete v tejto službe lásky, oslavujú Boha, že sa poslušne priznávate k evanjeliu Kristovmu a štedro sa delíte s nimi a so všetkými.