Okultizmus

V minulosti bol okultizmus často v úzadí a verejnosť nemala o tom nadostač poznatkov. Bolo to z dôvodu, že ľudia, ktorí mali v tejto oblasti poznatky, využívali to pre svoje sebecké ciele.

Koncom 20. storočia môžeme spozorovať veľkú zmenu v tejto oblasti, keď sa okultizmuz začal objavovať vo verejnosti. Začali sa tlačiť knihy s touto tematikou, vo filmoch a televízii sa začal okultizmus objavovať ako niečo normálne, každodenné, ako i niečo nové a zaujímavé alebo ,,exotické”. Špiritistické tabule, ako i iné okultné pomôcky sa začali predávať ako hračky pre deti, a to s cieľom, aby to verejnosť prijala ako niečo normálne a bezpečné.

5 Moj 18:10 - ,,Nenájde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju dcéru cez oheň, ani veštec, ani planetár, ani zaklínač, ani čarodejník, ani bosorák, ani dopytujúci sa vešteckého ducha, ani vedomec alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕtvych. Lebo ohavnosťou je Hospodinovi každý, kto to robí”

Je jasné, že všetky tieto spomenuté veci nie sú od Boha, ale vlastne sú démonické. Niekto môže povedať: veď je to len hra, ja tomu ani neverím, čítať horoskop, tarot karty, čítanie z dlane alebo z kávy, rôzne figúrky a objekty na ochranu, a tomu podobné. Praktikujem jogu a meditáciu pre osobné zdravie, čo je v tom zlé? Za všetkými ideami a praktikami, ktoré nie sú Božie, stojí nejaký duch. Svet hovorí, že joga je iba cvičba pre telo, a to preto, lebo sa pozerajú iba na to, čo telesné oči vidia. Je potrebné, aby sme si uvedomili, že Slovo Božie jasne hovorí, že naše skutky poukazujú na to, čomu vlastne veríme. (Jak 2:14-26)

Je pravda, že existuje mnoho ľudí v okultizme, ktorí vlastne klamú a pokušajú sa tým spôsobom zarobiť nejaké peniaze. Ale sú i takí, ktorí vošli hlbšie do duchovnej oblasti a nevedomky spolupracujú s nepriateľom, lebo Slovo Božie jasne hovorí o tom, že sa nepriateľ pretvaruje na anjela svetla (2 Kor 11:14). Toto pretvarovanie sa môžeme vidieť v tom, že existuje takzvaná biela a čierna mágia. A práve to ľudí pomýli, lebo sa zdá akoby biela mágia mala niečo spoločné s Bohom. To nie je pravda. To je iba nepriateľov pokus ako sa skryť a pretvarovať sa na ,,anjela svetla”.

V dnešnej dobe sa objavujú ľudia, ktorí sa zaoberajú ,,uzdravovaním”, často známe pod menom bioenergia, reiky a podobné. To nemá nič spoločné s naším Bohom, ale môže byť konfúzne. Môže sa stať, že niekto je dočasne uzdravený alebo sa bolesť trochu utíši, a preto si ľudia často myslia, že to Boh urobil. Keď nazrieme do Slova, vidíme nasledovné - Mat 24:24 - ,,Povstanú falošní kristovia a falošní proroci a dajú veliké znamenia a budú robiť zázraky, takže by zviedli v blud, keby bolo možné, aj vyvolených.” Takže logicky môžeme prísť do záveru, že nie všetko, čo je duchovné alebo nadprirodzené, je od Boha.

Predsa veríme v uzdravenie. Slovo Božie jasne o tom hovorí – Mar. 16:18 - ,,Na chorých budú vzkladať ruky, a budú sa mať dobre”. Potrebné je byť obozretný v týchto oblastiach, lebo sú niektorí okultisti, ktorí sa modlia za uzdravenie v mene Ježišovom s krížom na stene. Ale otázka znie: ktorému Ježišovi sa modlia? Je to Ježiš Kristus, Syn Boží, ktorý zomrel pre naše hriechy na kríži a volá všetkých k pokániu? Alebo je to nejaký iný ,,Ježiš”, ktorý nič nevyžaduje a dovoľuje žiť v hriechu, pred ktorým apoštol Pavel jasne upozorňoval Korinťanov (2 Kor 11:4). Takže je veľmi dôležité byť si istý, že osoba, ktorá sa modlí za uzdravenie je znovuzrodené dieťa Božie, ktoré žije čistý a svätý život a prináša ovocie Ducha. Ježiš jasne povedal: ,,strom sa pozná po ovocí” (Mat 12:33, Gal 5:22-23).

Cirkev sa nachádza v dobe, keď sa okultizmus chce infiltrovať do cirkvi. Jasne to môžeme vidieť len podľa názvu niektorých kníh, kde sa zlučujú praktiky východných náboženstiev, s cieľom dosiahnúť výšší duchovný stupeň. Možno si niekto myslí: ale veď som úprimný, chcem len Boha, keď si pýtam chlieb, nedá mi kameň. Je zaujímavé si všimnúť, že v Slove Božom neexistuje verš, ktorý by podporil to, že ak je niekto úprimný, je špeciálne ochránený. Ale naopak, buďme triezvi, bdelí, skúšajme duchov (1 Pet 5:8, Ef 5:6, Kol 2:8, 1 Ján 4:1, Ef 6:11, 1 Tes 5:21).

Dary Ducha sú dané cirkvi, aby nimi mohla slúžiť, a práve preto nie je potrebné pozerať sa von pre nejakú inú ,,duchovnú” alternatívu. Možno sa všetko toto môže zdať príliš komplikované, že každému z nás je potrebné mnoho času, aby všetko vyštudoval. Existuje kratšia a lepšia cesta, a to držanie sa Pána. Tiež známosť Slova, aby sme vedeli, čo nám On ponúka a čo v Ňom máme.

3. Moj 19:31 - ,,Neobrátite sa k veštcom, vyvolávajúcim duchov, ani sa nepojdete pýtať k vedomcom zanečisťovať sa nimi. Ja som Hospodin, váš Bôh.”

Vladimír Struhár