Kam ideme, keď dostaneme odpoveď?

Ježiš našiel malomocného, ktorého uzdravil pri rybníku pri Ovčej bráne, v chráme. Uzdravený malomocný neodišiel k známym, aby im to oznámil a aby sa spolu radovali. Neodišiel k predstaveným politiky, aby sa vychvaľoval, že človek, ktorý bol odstrčený a okraj spoločnosti, je teraz zdravý. Neodišiel do rozhlasovej spoločnosti a média o tom nehovorili. Nevyčítal to tým, ktorí tak mnohokrát prešli pomimo a nepomohli mu. Nespomínal už, že nemal človeka, ktorý by mu pomohol. Odišiel do chrámu. Ježiš ho našiel v chráme.

Nevieme jeho meno. Vieme, že čakal, a čakal, a čakal. Nezúfal. Netratil nádej. Nevzdal to. Bol svedkom mnohých zázrakov, ktoré sa odohrávali pred jeho očami. On sám nezažil taký zázrak, ale naňho očakával. V ten deň zažil dva zázraky. Pán Ježiš Kristus ho oslovil a zároveň dostal odpoveď na svoj problém. Neviem, ktorý zázrak z tých dvoch je väčší!

Nakoniec sa dozvedáme, že Uzdraviteľ našiel uzdraveného v chráme.

Kam ideme my, keď dostaneme odpoveď na svoj dlhodobý problém?

Kde nás Pán Ježiš nájde? V rodinnej idyle, v rozhlase, v médiách, na politickom poste, na vrchu spoločnosti a cirkvi? Zostane v nás horkosť, že nám sebeckí okoloidúci nepomohli, keď sme to najviac potrebovali? Kde nás nájde Ježiš, keď dostaví odpoveď na našu situáciu, trápenie a potrebu? Najradšej by nás našiel v chráme.

Nevzdávajme to. Nezúfajme. Netraťme nádej. Možno sme niekedy iba svedkami a sami sme to ešte nezažili. Očakávajme, verme a Ježiš nás osloví a osobne sa nás dotkne.

Uzdraviteľ a uzdravený by sa najradšej mali stretnúť v chráme.

Anna Pintír