Absurdné?

Je možné napiť sa vodu z prázdneho pohára?
Je možné najesť sa a pritom mať zatvorené ústa?
Je možné kráčať po vzduchu?
Je možné lietať v zemi?
Je možné hrabľami nabrať si vodu?
Je možné loďkou sa plaviť po tráve?
Je možné plávať na púšti?
Je možné slniť sa v búrke?
Je možné vymeniť med za jed a považovať ich za rovnaké?
Je možné motykou obrábať betón?
Je možné zasadiť železo a očakávať jedlý plod?
Je možné zadržať sneh v lete?
Je možné spať bez spánku?
Je možné žiť bez života?
Je možné zomrieť bez smrti?
Je možné speňažiť niečo bez peňazí?
Je možné umyť sa v blate?
Je možné byť pokorný bez pokory?
Je možné slúžiť a správať sa ako pán?
Je možné pomáhať bez pomoci?
Je možné dýchať bez kyslíka?
Je možné ignorovať brata a milovať neznámeho?
Je možné usmiať sa bez úsmevu?
Je možné chváliť niekoho hanením?
Je možné milovať nenávisťou?
Je možné závidieť dobrotou?

Absurdné? Až smiešne.

Je možné ľúbiť sa Bohu bez lásky?
Je možné milovať Boha a nemilovať človeka?
Je možné odsúdiť milosťou?
Je možné byť kresťanom bez Krista?
Je možné byť evanjelistom bez evanjelia?

Absurdné? Až tragické.

Anna Pintír