Blog

Relax alebo manipulácia?

V súčasnosti priemerný človek je čoraz viac alebo lepšie povedané neprestajne bombardovaný najrozličnejšími informáciami prostredníctvom rôznych masovokomunikačných prostriedkov, do ktorých patria: televízia, rádio, noviny, časopisy v súčasnosti najpopulárnejší internet, pričom niektorí odborníci...

Viac


Okultizmus

V minulosti bol okultizmus často v úzadí a verejnosť nemala o tom nadostač poznatkov. Bolo to z dôvodu, že ľudia, ktorí mali v tejto oblasti poznatky, využívali to pre svoje sebecké ciele.

Koncom 20. storočia môžeme spozorovať veľkú zmenu v tejto oblasti, keď sa okultizmuz začal objavovať vo verejnosti. Začali sa tlačiť knihy s touto tematikou, vo filmoch a tele...

Viac


Slová a skutky

Cirkev dostáva na hodnote a dôveryhodnosti, keď ľud srdcom verí, ústami vyznáva a skutkami potvrdzuje.

A najvyšší kňaz sa pýtal, Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. A Ježiš mu odpovedal: Ja som verejne hovoril svetu; ja som vždy učil v synagóge a v chráme, kde sa odovšadiaľ sch&...

Viac


Hromy a blesky

Včera v noci sme to zažívali vo veľkej miere. Hrmelo, blýskalo sa, fúkal veľký vietor, kým sme boli v očakávaní, že spadne potrebný dážď. Kým nám blesky osvecovali celý dom a hromy akoby pohýnali oknami, spadli dve-tri kvapky.  Tento obraz mi niečo hovoril. Tento svet potrebuje dážď. Potrebuje dážď, ktorý občerstv&iacu...

Viac


Skúška alebo žatva?

Prechádzam cez skúšku - neraz vyslovená konštatácia. Mám ťažké obdobie, ale môj Boh ma vidí - časté vyslovenie sebaľútosti. Prečo práve ja? - otázka bezmocnosti. Nezriedka premrháme dni, mesiace, roky v sebaľutovaní. Nezriedka si spomenieme na Jóba a nezriedka sa v takých chvíľach s ním stotožňuje...

Viac


Absurdné?

Je možné napiť sa vodu z prázdneho pohára?
Je možné najesť sa a pritom mať zatvorené ústa?
Je možné kráčať po vzduchu?
Je možné lietať v zemi?
Je možné hrabľami nabrať si vodu?
Je možné loďkou sa plaviť po tráve?
Je možné plávať na púšti?
Je možné slniť sa v búr...

Viac


Keď sme iní

Tá chvíľa - keď sa vám všetko zdá zrazu inak. Každodenne a predsa inak. Zázračne. Keď dážď nie sú iba kvapky vody, ale dar zhora prinášajúci úrodu. Vzrušene hovoríte o tom ako krásne vonia, kým iní akoby necítili tú príchuť niečoho zázračného. Či Boh pridal novú príchu...

Viac


Kam ideme, keď dostaneme odpoveď?

Ježiš našiel malomocného, ktorého uzdravil pri rybníku pri Ovčej bráne, v chráme. Uzdravený malomocný neodišiel k známym, aby im to oznámil a aby sa spolu radovali. Neodišiel k predstaveným politiky, aby sa vychvaľoval, že človek, ktorý bol odstrčený a okraj spoločnosti, je teraz zdravý. Neodišiel do rozhlasov...

Viac